miércoles, 2 de mayo de 2012

Agenda Kisumai Mayo 2012


Kis-My-Ft2 - Mayo 2012


* KisuMai son presentadores regulares en Moshimo Tours

Photobucket peliculas
Photobucket libros y revistas
Photobucket CD / DVD lanzamientos
Photobucket J-web
Photobucket TV (TV show, drama, especiales)
Photobucket Radio
Photobucket Eventos (conciertos obras y  otros)
Photobucket cumpleaños5/1 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ No KisuMai members involved (?)
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

5/2 (WED)
Photobucket TV Guide 5/11 ☆ Tamamori (serial)
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Tamamori

5/3 (THURS)
Photobucket Johnny’s Juniors Senbatsu Yakyuu Taikai 2012 Haru 17:30 - 19:30 FujiTV ONE ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Toukai Chihou no Koto Narubeku Chanto Shirabemasu! 19:59 - 20:54 CBC TV ☆ Senga and one other member
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 18:30 (Osakajou Hall) ☆ Kis-My-Ft2

5/4 (FRI)
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 13:00, 17:00 (Osakajou Hall) ☆ Kis-My-Ft2

5/5 (SAT)
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ Senga
Photobucket Shiritsu Bakalea Koukou 24:50 - 25:20 NTV ☆ Miyata
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 13:00, 17:00 (Osakajou Hall) ☆ Kis-My-Ft2

5/6 (SUN)
Photobucket ATARU 21:00 - 21:54 TBS ☆ Tamamori
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 13:00, 17:00 (Osakajou Hall) ☆ Kis-My-Ft2

5/7 (MON)
Photobucket duet 2012.06 ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Potato 2012.06 ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Wink Up 2012.06 ☆ Kis-My-Ft2

5/8 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ Kitayama, Fujigaya, Tamamori
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

5/9 (WED)
Photobucket TV Guide 5/18 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Senga

5/10 (THURS)
Photobucket Toukai Chihou no Koto Narubeku Chanto Shirabemasu! 19:59 - 20:54 CBC TV ☆ Senga and one other member

5/11 (FRI)
Photobucket Only Star 5/21 ☆ Tamamori

5/12 (SAT)
Photobucket Johnny’s Juniors Senbatsu Yakyuu Taikai 2012 Haru 17:00 - 19:00 (re-run) FujiTV TWO ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Shiritsu Bakalea Koukou 24:50 - 25:20 NTV ☆ Miyata
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 18:30 (Hiroshima Green Arena) ☆ Kis-My-Ft2

5/13 (SUN)
Photobucket ATARU 21:00 - 21:54 TBS ☆ Tamamori
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 12:00, 16:00 (Hiroshima Green Arena) ☆ Kis-My-Ft2

5/14 (MON)

5/15 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

5/16 (WED)
Photobucket TV Guide 5/25 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Yokoo

5/17 (THURS)
Photobucket Toukai Chihou no Koto Narubeku Chanto Shirabemasu! 19:59 - 20:54 CBC TV ☆ Senga and one other member

5/18 (FRI)

5/19 (SAT)
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ Kitayama
Photobucket Shiritsu Bakalea Koukou 24:50 - 25:20 NTV ☆ Miyata

5/20 (SUN)
Photobucket ATARU 21:00 - 21:54 TBS ☆ Tamamori

5/21 (MON)

5/22 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

5/23 (WED)
Photobucket Myojo 2012.07 ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Popolo 2012.07 ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket TV Guide 6/1 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Nikaido

5/24 (THURS)
Photobucket TVfan 2012.07 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket Toukai Chihou no Koto Narubeku Chanto Shirabemasu! 19:59 - 20:54 CBC TV ☆ Senga and one other member

5/25 (FRI)

5/26 (SAT)
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Shiritsu Bakalea Koukou 24:50 - 25:20 NTV ☆ Miyata

5/27 (SUN)
Photobucket ATARU 21:00 - 21:54 TBS ☆ Tamamori

5/28 (MON)

5/29 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

5/30 (WED)
Photobucket TV Guide 6/8 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Miyata


Referencias:
Official Website
★ TV
Shounen Club | Moshimo Tours | Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan | Hyakushikiou
★ Radio
Kis-My-Ft2 KisuMai Radio


Source: J-Net, relevant magazine Twitters and websites

No hay comentarios:

Publicar un comentario