sábado, 31 de marzo de 2012

Agenda Kisumai abril 2012

Agradecimientos kis my ft2 LJ Agenda Kis-My-Ft2 - Abril 2012

Photobucket películas
Photobucket revistas y libros
Photobucket CD / DVD lanzamientos
Photobucket J-web
Photobucket TV (TV show, drama, especiales)
Photobucket Radio
Photobucket eventos  (conciertos entre otros)
Photobucket cumpleaños 4/1 (SUN)
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 12:00, 16:00 (Marin Messe Fukuoka) ☆ Kis-My-Ft2

4/2 (MON)

4/3 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya No episode will be aired
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 18:30 (Nagoya Gaishi Hall) ☆ Kis-My-Ft2

4/4 (WED)
Photobucket TV Guide 4/13 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket Shounen Club 20:00 - 20:45 NHK-BS Premium ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Fushigi Genshou Jikken Variety “Dou Naru?” 23:50 - ?? TBS ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ Yokoo, Tamamori, Miyata
Photobucket Kisulog ☆ Nikaido
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 18:30 (Nagoya Gaishi Hall) ☆ Kis-My-Ft2

4/5 (THURS)
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 2012 18:30 (Nagoya Gaishi Hall) ☆ Kis-My-Ft2

4/6 (FRI)
Photobucket Shounen Club 18:00 - 18:45 (re-run) NHK-BS Premium ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Music Station 3 Hours Special 19:00 - 22:00? TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2

4/7 (SAT)
Photobucket duet 2012.05 ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Potato 2012.05 ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Wink Up 2012.05 ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ No KisuMai members involved

4/8 (SUN)
Photobucket Kis-My-MiNT TOUR 18:00 (Tokyo Dome) ☆ Kis-My-Ft2

4/9 (MON)

4/10 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

4/11 (WED)
Photobucket TV Guide 4/20 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket Shounen Club 20:00 - 20:45 NHK-BS Premium ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Miyata

4/12 (THURS)

4/13 (FRI)
Photobucket Shounen Club 18:00 - 18:45 (re-run) NHK-BS Premium ☆ Kis-My-Ft2

4/14 (SAT)
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ KisuMai members' participation not yet confirmed

4/15 (SUN)

4/16 (MON)

4/17 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

4/18 (WED)
Photobucket TV Guide 4/27 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Kitayama

4/19 (THURS)

4/20 (FRI)

4/21 (SAT)
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ KisuMai members' participation not yet confirmed

4/22 (SUN)

4/23 (MON)

4/24 (TUES)
Photobucket Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan 23:15 - 24:15 TV Asahi ☆ participating member(s) not yet revealed
Photobucket Hyakushikiou 25:10 - 25:40 FujiTV ☆ Fujigaya

4/25 (WED)
Photobucket TV Guide 5/4 ☆ member(s) appearing not yet revealed (serial)
Photobucket HamaKisu 25:21 - 25:51 TV Asahi ☆ Kis-My-Ft2
Photobucket Kis-My-Ft2 KisuMai Radio 24:00 - 24:30 Bunka Housou ☆ participating members not yet revealed
Photobucket Kisulog ☆ Fujigaya

4/26 (THURS)

4/27 (FRI)
Photobucket Johnnys Ginza You no Mae ni wa Me ga Iru! 18:00 (Theatre Crea) ☆ Yokoo, Senga, Nikaido, Miyata

4/28 (SAT)
Photobucket Moshimo Tours 18:30 - 19:00 FujiTV ☆ KisuMai members' participation not yet confirmed
Photobucket Johnnys Ginza You no Mae ni wa Me ga Iru! 12:00, 17:00 (Theatre Crea) ☆ Yokoo, Senga, Nikaido, Miyata

4/29 (SUN)
Photobucket Johnnys Ginza You no Mae ni wa Me ga Iru! 12:00, 17:00 (Theatre Crea) ☆ Yokoo, Senga, Nikaido, Miyata

4/30 (MON)
Photobucket Johnnys Ginza You no Mae ni wa Me ga Iru! 12:00, 17:00 (Theatre Crea) ☆ Yokoo, Senga, Nikaido, Miyata

Referencias:
Official Website
★ TV
Shounen Club | Moshimo Tours | Shirokuro Judge Variety Nakai Masahiro no Ayashii Uwasa no Atsumaru Toshokan | Hyakushikiou
★ Radio
Kis-My-Ft2 KisuMai Radio


No hay comentarios:

Publicar un comentario